Internationale conferentie

Stijn Janssens verzorgt een workshop ‘Rots en Water’ op de 6de internationale Efect conferentie (‘European Federation of Conflict Management and Treatment in Education and Care’). Het voornaamste doel van de conferentie bestaat erin om ‘strength based’ methodieken met betrekking tot conflicthantering aan te moedigen en verder te onderzoeken. Jaarlijks organiseren ze een internationale conferentie waarin de verschillende methodieken worden uitgewisseld, uitgediept en verfijnd.


Bekijk het programma