Klas APP

Inhoud Gedurende enkele weken gaan we op een (inter)actieve, speelse wijze aan de slag met klasgroepen. Door te investeren in de groepsdynamiek pogen we de klassfeer naar een hoger niveau te tillen. De trainingsinhoud bouwt grotendeels verder op het evidence based programma Rots en Water, aangevuld met inzichten uit andere methodieken.Duur: 6 tot 8 sessies, […]

Workshops voor klassen

Inhoud Op vraag en op maat van scholen / organisaties organiseren we één- of tweedelige workshops rond diverse thema’s. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere: groepsdynamiek, klassfeer, pesten, zelfvertrouwen, veerkracht, enz. We hebben een aanbod voor kinderen uit de lagere school en jongeren uit het middelbaar. Duur: 75 min Praktisch In Oost-Vlaanderen […]