Weerbaarheid
 • omgaan met pestgedrag
 • omgaan met groepsdruk
 • voor zichzelf opkomen
 • eigen grenzen bewaken
 • gemakkelijk(er) contact leggen met anderen
Zelfvertrouwen
 • eigen sterktes benoemen
 • onzekerheden overwinnen
 • eigen grenzen verleggen
 • meer initiatief nemen
 • zich minder angstig voelen bij nieuwe opdrachten
Zelfcontrole
 • conflictsituaties uit de weg gaan
 • omgaan met frustraties en teleurstellingen
 • innerlijke rust bewaren
 • grenzen van anderen respecteren
 • eigen grenzen correct aangeven
Zelfrespect
 • voor de eigen mening opkomen
 • neen zeggen
 • eigen grenzen respecteren
 • voor jezelf kiezen
 • Rots en Water keuzes maken