Over Sjans

Kinderen en jongeren verwerven tijdens hun schoolloopbaan cognitieve, motorische, technische en sociale vaardigheden.

Wij wensen onze aandacht toe te spitsen op de laatste rubriek.Sociale vaardigheden krijgen momenteel een belangrijke plaats toebedeeld binnen het onderwijs. De opgelegde eindtermen van de overheid zijn echter leergebiedoverschrijdend en bezwijken nog te vaak onder de druk van de hoofdvakken.

Bovendien vertrouwt men erop dat deze competenties automatisch verworven worden. Toch loopt het net hier vaak spaak voor velen. De meeste leerkrachten of opvoeders weten soms niet meer van welk hout ze pijlen moeten maken.

Kinderen en jongeren hebben nochtans een innerlijke drang om erbij te horen. Ze willen heel graag leren hoe ze hun gedrag kunnen bijspijkeren of hoe ze de code van een groep beter kunnen begrijpen.

Sjans wil zich hierin profileren en wenst kinderen en jongeren de nodige werktuigen aan te reiken om steviger in het leven te staan. Om deze vaardigheden te trainen kan men verschillende werkvormen hanteren. We willen echter passen voor pure kennisoverdracht. Kinderen en jongeren verwerven immers spontaan nieuwe kennis door ervaring.

 Vertel het me en ik zal het vergeten.

Laat het me zien en ik zal het onthouden.

Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken

– Confucius –