Stijn Janssens
Stijn Janssens
Stijn Janssens

0478 87 00 32

Stijn Janssens

Stijn heeft meer dan 15 jaar ervaring als leerkracht, zowel binnen het lager als het secundair onderwijs. Hij is gebeten door de microbe van de sociale vaardigheidstrainingen. Een deel van zijn onderwijsjob bestaat erin om Rots en Watertrainingen te verzorgen binnen het OC Nieuwe Vaart te Gent. Hij is zich blijven verdiepen in de materie en is sinds 2014 één van de weinige Master Instructor Rots en Water trainers te Europa.
Stijn heeft ervaring in het geven van trainingen aan een heel breed publiek. Daarnaast is hij ook een gebreveteerd instructeur spel en natuur in het jeugdwerk. Door zijn enthousiaste stijl boeit hij iedereen vanaf de eerste minuut.

Ellen Lauwagie
Ellen Lauwagie
Ellen Lauwagie
Ellen Lauwagie

Bij de ontwikkeling van de trainingen wordt Stijn bijgestaan door zijn vrouw. Als schoolpedagoge heeft Ellen inmiddels bijna 10 jaar ervaring in de begeleiding van kinderen en jongeren met emotionele en/of gedragsstoornissen, al dan niet in combinatie met een mentale beperking.
Ze heeft bovendien een opleiding in Life Space Crisis Intervention genoten (LSCI). LSCI wordt ingezet om kinderen en jongeren in crisis op een constructieve wijze te benaderen. Hiermee trachten we crisismomenten om te buigen in leermomenten voor alle betrokken partijen. Sinds 2008 behaalde ze het certificaat Senior Trainer LSCI waardoor ze nu ook hulpverleners kan trainen in de methodiek.
Ellen heeft zich eveneens verdiept in de weerbaarheidstraining door de erkende Rots- en Watertraining te volgen onder de deskundige begeleiding en coaching van Freerk Ykema, de auteur van Rots en Water.