< Terug naar Aanbod voor Professionals

Rots & Water – 2daagse training basisschool

Inhoud
Deze training en bijbehorend, gelijknamig boek is goud waard in handen van ieder schoolteam. Door te investeren in de de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen kan je als team pestgedrag voorkomen en efficiënt aanpakken.

Al spelenderwijs leren kinderen, vanaf de jongsten (4 jaar) tot de oudsten (11/12 jaar) van de basisschool met elkaar samen te spelen en samen te werken. Juist door de ontwikkeling van positieve, sociale competenties wordt een belangrijke basis gelegd voor een positief leer- en speel klimaat hetgeen een zeer belangrijke, preventieve werking heeft op het ontstaan van pestgedrag.
Eindelijk is het mogelijk om op een eenvoudige, plezierige en speelse wijze kinderen te leiden en te begeleiden in de ontwikkeling van belangrijke sociale- en communicatievaardigheden.

Het boek ‘Rots en Water Basisschool bevat 120 oefeningen en spelen die allen in 120 eenvoudige lessen zijn omgezet zodat die begrijpelijk en bruikbaar worden voor de leerkracht. Het boek wordt echter alleen bij deelname aan de tweedaagse training Rots & Water Basisschool verstrekt.

Elke les bestaat uit een duidelijk lesdoel, lesorganisatie en reflectiemomenten, en wordt ondersteund door mooie kleurenfoto’s. De praktijk leert dat leerkrachten, door werkdruk en de grote variëteit aan verschillende onderwijsthema’s waar zij dagelijks mee te maken hebben, eenvoudigweg de tijd ontbreekt om zelf lessen samen te stellen en vorm te geven. Vandaar het boek Rots & Water Basisschool en de daaraan gekoppelde gelijknamige tweedaagse training.
In company training
Voorzieningen en scholen kunnen een tweedaagse training inkopen.

Praktisch
R&W; Basisschool
De deelnameprijs bedraagt 520 euro. De kosten zijn inclusief het Rots&Water; boek, koffie/thee en lunch.

De trainingen worden, onder auspiciën van het Rots en Water Instituut, verzorgd door Master Instructor Stijn Janssens.