Workshops

Workshops

Workshops voor klassen

Inhoud

Op vraag en op maat van scholen / organisaties organiseren we één- of tweedelige workshops rond diverse thema's. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere: groepsdynamiek, klassfeer, pesten, zelfvertrouwen, veerkracht, enz. We hebben een aanbod voor kinderen uit de lagere school en jongeren uit het middelbaar.

Duur: 75 min

Praktisch

In Oost-Vlaanderen rekenen we 175 euro (excl. BTW) per workshop van 75 minuten (exclusief vervoerskosten).
De aanvragende instantie zorgt zelf voor de accommodatie.

Klas APP

Klas APP

Trainingsreeks in klasverband

Inhoud

Gedurende enkele weken gaan we op een (inter)actieve, speelse wijze aan de slag met klasgroepen. Door te investeren in de groepsdynamiek pogen we de klassfeer naar een hoger niveau te tillen. De trainingsinhoud bouwt grotendeels verder op het evidence based programma Rots en Water, aangevuld met inzichten uit andere methodieken.

Duur: 6 tot 8 sessies, gespreid over respectievelijk 6 tot 8 weken

Praktisch

Afhankelijk van de tijdsduur van de sessies en de lengte van de trainingsreeks wordt een vrijblijvende offerte opgemaakt. In Oost-Vlaanderen rekenen we gemiddeld 155 euro (excl. BTW) per sessie / per klasgroep van 75 minuten (exclusief vervoerskosten). De KLAS APP kan aangevraagd worden bij een min. 2 afzonderlijke (klas)groepen.
De aanvragende instantie zorgt zelf voor de accommodatie.

EDIT training

EDIT training

Introductie Rots en Water

Inhoud

De EDIT-training heeft tot doel jou of jouw volledig team onder te dompelen in de methodiek van Rots en Water. Het biedt de beste garantie om de methodiek teambreed in te voeren. Deelnemers krijgen een gamma aan bruikbare en toegankelijke werk- en spelvormen aangereikt waardoor de methodiek onmiddellijk inzetbaar is.

Incompany training
Een school of voorziening vraagt een EDIT aan voor een volledig team.
Open EDIT
Sjanstraining verzorgt, in samenwerking met het Rots en Water instituut|Gadaku Institute, jaarlijks één tot twee open EDIT-training(en) waar professionelen kunnen op intekenen.

Praktisch
Incompany training
De kostprijs van een EDIT bedraagt 1575 euro voor een volledig team, exclusief de reisonkosten van de trainer. Voor dit bedrag kunnen maximaal 30 personen aan de training deelnemen.
Het Rots en Water instituut zorgt voor het lessenpakket. Dit pakket bestaat uit 12 'Praktijkboeken voor Starters' . Het is mogelijk extra handboeken te bestellen.

Beide trainingen worden gepresenteerd door Sjanstrainingen, onder auspiciën van het Rots en Water Instituut.

Rots en Water

Rots en Water

3-daagse training (basis)

Inhoud
De driedaagse Rots & Water training is de enige training die deelnemers opleidt tot gecertificeerde Rots & Water trainers. Tijdens de training worden alle oefeningen en spelen uit het programma beoefend. Deze training geeft een uitgebreid en volledig inzicht in de Rots & Water methodiek en is in die zin een voorwaarde om optimaal rendement te verkrijgen uit andere tweedaagse Rots & Water trainingen.
Deelnemers die de volledige driedaagse Rots & Water training hebben gevolgd ontvangen een certificaat. Het certificaat stelt hen in staat met alle lessen van het programma te werken binnen de pedagogische setting waarin zij werkzaam zijn.
Het beperkt zich tot het lesgeven aan jongeren en volwassenen maar is nadrukkelijk geen accreditatie voor het verzorgen van een Train The Trainer cursus .
R&W open basistraining
Op jaarlijkse basis worden er twee tot drie open driedaagse trainingen georganiseerd. Er worden geen toelatingscriteria opgesteld.
In company training
Voorzieningen en scholen kunnen een driedaagse training inkopen.

Praktisch
R&W open basistraining
De deelnameprijs bedraagt 825 euro. De kosten zijn inclusief het Rots&Water Theorie- en Praktijkboek, een dvd met basisoefeningen en ondersteunende filmpjes, koffie/thee en lunch.
In company training
Een training op locatie wordt gepresenteerd bij een minimum aantal van 15 deelnemers. Inbegrepen zijn minimaal 15 volledige lespakketten bestaande uit het R&W lessenboek, theorieboek en twee begeleidende video's, samen gebracht op dvd.

Contacteer ons voor nieuwe datum
Zie kalender

Beide trainingen worden, onder auspiciën van het Rots en Water Instituut, verzorgd door Sjanstrainingen.

Rots en Water

Rots en Water

2-daagse training Basisschool

Inhoud
Deze training en bijbehorend, gelijknamig boek is goud waard in handen van ieder schoolteam. Door te investeren in de de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen kan je als team pestgedrag voorkomen en efficiënt aanpakken.

Al spelenderwijs leren kinderen met elkaar samen te spelen en samen te werken. Juist door de ontwikkeling van positieve, sociale competenties wordt een belangrijke basis gelegd voor een positief leer- en speel klimaat hetgeen een zeer belangrijke, preventieve werking heeft op het ontstaan van pestgedrag.
Eindelijk is het mogelijk om op een eenvoudige, plezierige en speelse wijze kinderen te leiden en te begeleiden in de ontwikkeling van belangrijke sociale- en communicatievaardigheden.

Het boek ‘Rots en Water Basisschool bevat 120 oefeningen en spelen die allen in 120 eenvoudige lessen zijn omgezet zodat die begrijpelijk en bruikbaar worden voor de leerkracht. Het boek wordt echter alleen bij deelname aan de tweedaagse training Rots & Water Basisschool verstrekt.

Elke les bestaat uit een duidelijk lesdoel, lesorganisatie en reflectiemomenten, en wordt ondersteund door mooie kleurenfoto’s. De praktijk leert dat leerkrachten, door werkdruk en de grote variëteit aan verschillende onderwijsthema’s waar zij dagelijks mee te maken hebben, eenvoudigweg de tijd ontbreekt om zelf lessen samen te stellen en vorm te geven. Vandaar het boek Rots & Water Basisschool en de daaraan gekoppelde gelijknamige tweedaagse training.
In company training
Voorzieningen en scholen kunnen een tweedaagse training inkopen.

Praktisch
R&W Basisschool
De deelnameprijs bedraagt 510 euro. De kosten zijn inclusief het Rots&Water boek, koffie/thee en lunch.

maart 2023
Zie kalender

Info en inlichtingen te bekomen via vzwdetroon@gmail.com

De trainingen worden, onder auspiciën van het Rots en Water Instituut, verzorgd door Master Instructor Stijn Janssens.

Straf Leiderschap

Straf Leiderschap

Inhoud

Een echte aanrader voor uw studiedag!

"Straf leiderschap" richt zich naar iedereen die op een professionele basis werkt met kinderen en jongeren. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen leiderschapsstijl en leren pedagogisch gepast te reageren wanneer het even moeilijker gaat.
Tijdens de workshops wordt er vooral fysiek gewerkt rond draagkracht, zelfzorg, zelfrespect, (be)grenzen, lichaamstaal, oogcontact en stemgebruik, zelfbeheersing en zelfreflectie. Hiervoor bieden we een mix aan van interactieve werkvormen, theoretische inzichten en persoonlijke reflecties uit de eigen praktijk. .
Duur: 150 min

Praktisch
De kostprijs van een workshop bedraagt 300 euro (incl. BTW, excl. vervoersonkosten) . In deze prijs zitten de gebruiks- en verbruiksmaterialen vervat.